În tarot, arcana a şasea, Îndrăgostiții, ne dezvăluie forţa iubirii, care – prin refacerea cuplului primordial – ne readuce în Paradisul pământesc. Aripile larg desfăcute ale unui arhanghel protejează bărbatul şi femeia legaţi de puterea dragostei.

Un bărbat şi o femeie (Îndrăgostitii), complet goi, stau faţă în faţă. În spatele femeii se află Pomul cunoaşterii binelui şi răului, pe care este încolăcit un şarpe, iar în spatele bărbatului este Arborele Vieţii, purtând 12 fructe. Deasupra celor doi, soarele străluceşte, iar un înger cu aripile şi braţele desfăcute îşi revarsă binecuvântările.

În postura sa de Hierofant, căutătorul ajunsese deja în momentul în care nu mai putea fi singur. El atrăgea alţi căutători, cărora le deschidea porţile Căii. Acum, dezvoltând relaţiile cu semenii săi, a descoperit iubirea. Deschizându-şi inima, a aruncat toate măştile şi stă în faţa femeii iubite gol, oferindu-se în totalitate, aşa cum este în realitate. Această sinceritate totală nu este posibilă decât pe baza reprezentată de eforturile anterioare. Abia după ce a devenit în totalitate sincer cu sine însuşi, poate să manifeste sinceritate şi în iubire.

Este un tip de iubire pământească, dar perfectă. Sau, după cum spune Waite, „Aceasta este cartea iubirii umane, reprezentată ca o parte a căii, a adevărului şi a vieţii.“ Sunt două individualităţi care s-au întâlnit pentru a forma un cuplu abia în momentul în care păşiseră bine pe calea desăvârşirii. Este uniunea a două fiinţe deja excepţionale, care prin unirea lor realizează totalitatea. În limbajul psihologiei analitice, această arcană reprezintă desăvârşirea procesului de individuaţie, odată ce a fost revelată Anima, partea feminină a oricărui bărbat. Dacă până acum am avut de a face cu arcane masculine, precum Împăratul şi Marele Preot, sau feminine, precum Marea Preoteasă şi Împărăteasa, arcana cu numărul 6 cuprinde atât masculinul, cât şi femininul.

Prin uniunea lor, Îndrăgostiții refac cuplul primordial care a cunoscut fericirea în Paradisul Terestru. În spatele Evei se află Pomul Cunoaşterii Binelui şi Răului, pe care deja este încolăcit şarpele ispitei. În spatele lui Adam vedem Pomul vieţii, purtând 12 fructe.

Îndrăgostiții se află într-o stare identică cu cea a cuplului primordial dinainte de căderea în păcat. Astfel, se explică prezenţa îngerului. Practic, prin efortul de până acum, au ajuns în starea propovăduită de părţile exoterice ale creştinismului, anulând păcatul strămoşesc. Au atins paradisul, sunt fericiţi şi îngerii Domnului îşi revarsă binecuvântarea asupra lor, în plină lumină.

Totuşi, paradisul pământesc nu reprezintă punctul final decât pentru cei care se mulţumesc cu puţin. Într-adevăr, inclusiv pentru Dante Alighieri, în Divina Comedie, Paradisul Pământesc nu este decât partea cea mai înaltă a Purgatoriului. Adevăratul paradis este în ceruri, iar pentru atingerea acestuia este nevoie de continuarea drumului. Este nevoie de fructele ambilor pomi, iar iubirea este singura forţă care poate să realizeze această contopire în fiinţa umană.

Iar dacă drumul evoluţiei va fi străbătut mai departe, poate că fiinţa va ajunge – dacă nu se va rătăci – în punctul în care va cunoaşte graţia divină direct, şi nu prin intermediul mesagerilor divini, fie aceştia şi arhangheli. Şi astfel, se vor fi împlinit spusele Sfinţilor Părinţi, care afirmă că Dumnezeu îi preţuieşte pe oameni mai mult decât pe îngeri.

Dar, până acolo, Căutătorul trebuie să meargă mai departe pe Cale, asemenea unui conducător de Faeton, depășind etapa numită Îndrăgostiții.

Consultații tarot

Pentru amănunte despre semnificațiile cărților de tarot, aveți la dispoziție rubrica Tarot – Marile Arcane. De asemenea, oferim consultații tarot, prin intermediul serviciului prin sms Astrotarot, la numărul de telefon 1330. Detalii aici.