Psihiatrul de origine cehă Stanislav Grof este unul dintre întemeietorii psihologiei transpersonale şi se numără printre cei mai de seamă cercetători ai stărilor modificate ale conştiinţei. El este, de asemenea, inventatorul respiraţiei holotropice, care presupune utilizarea respiraţiei, a muzicii ambientale şi a unui decor ales cu grijă pentru a accede la stări de conştiinţă pe care în mod normal nu le atingem.

Cartea sa, intitulată Jocul cosmic. Naştere, sex şi moarte: legătura cosmică, apărută la Editura Antet în 2004, propune o nouă viziune asupra locului şi rolului pe care omul îl ocupă în Univers, viziune bazată în special pe studiul stărilor modificate de conştiinţă şi pe înţelegerea asupra lumii pe care ne-o oferă acestea.

Pe parcursul cărţii lui Stanislav Grof, sunt citate atât experienţe personale de acest tip, cât şi experienţe ale pacienţilor pe care i-a tratat de-a lungul timpului, dar şi ale colaboratorilor săi, care au reuşit să îşi exploreze limitele conştiinţei prin intermediul metodei respiraţiei holotropice.

Problemele studiate în cele 10 capitole ale lucrării lui Grof vizează cele mai importante aspecte ale existenţei: cosmosul, conştiinţa, spiritul, procesul Creaţiei, problema Binelui şi a Răului, karma şi reîncarnarea, legătura cosmică dintre naştere, iubire fizică şi moarte.

Deşi metodele sale de cercetare sunt profund inovatoare, incluzând studierea stărilor de conştiinţă obţinute cu ajutorul unor droguri psihedelice, concluziile la care ajunge sunt identice cu cele ale unor mari personalităţi spirituale, din cele mai diferite tradiţii sacre. Autorul citează, de fiecare dată, texte care vin să sublinieze acest fapt.

De exemplu, atunci când tratează problema binelui şi a răului, citează versurile lui Sun Tzu:

În consecinţă, cel ce vrea să aibă

Dreptate fără nedreptate,

Ordine fără dezordine

Nu înţelege principiile

Cerului şi ale pământului,

Nu ştie cum

Se îmbină lucrurile împreună.