În toate tradiţiile veritabile, muntele este locul de întâlnire dintre pământ şi cer, este calea prin care omul se înalţă spre divinitate, iar divinitatea i se revelează omului.

În Vechiul Testament, Moise primeşte Tablele Legii pe Muntele Sinai, iar Dumnezeu îi arată Ţara Făgăduinţei pe Muntele Nebo. În Noul Testament, în viaţa lui Iisus Hristos, Muntele Măslinilor, Muntele Tabor şi o altă înălţime, Dealul Golgota joacă un rol extrem de important. Zeii greci sălăşluiau pe înălţimile Olimpului, iar chinezii vorbesc despre „Munţii Preafericiţilor“. Apoi, o serie de construcţii aparţinând arhitecturii sacre reproduc forma muntelui: piramidele, ziguratele, chiar şi legendarul Turn Babel.

Personajul principal din romanul lui Rene Daumal, publicat  în 2009 de Editura Niculescu, ajunge, studiind simbolismul muntelui, la următoarele concluzii: „Pentru ca un munte să poată juca rolul de Munte Analog, încheiam eu, trebuie ca vârful său să fie inaccesibil, iar baza sa accesibilă fiinţelor umane, aşa cum natura le-a creat. El trebuie să fie unic şi trebuie să existe geografic. Poarta invizibilului trebuie să fie vizibilă“.

Acesta este punctul de plecare al unui „roman de aventuri alpine, non-euclidiene şi simbolic autentice“ care prezintă, efectiv, călătoria unui grup de prieteni către un munte sacru, care există şi nu există în acelaşi timp. Ne sunt prezentate condiţiile în care o fiinţă umană poate să înceapă ascensiunea, regulile care trebuie respectate pe Cale, normele lumii Muntelui Analog. Amintim două dintre acestea:

  1. cunoaşterea se plăteşte:
  2. imediat ce ai urcat o treaptă, trebuie să ajuţi pe cineva care vine din urmă să ocupe treapta pe care tu ai lăcat-o liberă.

Autorul, Rene Daumal, vorbeşte pornind de la o experienţă interioară veritabilă. Fin cunoscător al marilor texte sacre ale hinduismului – în frunte cu Vedele şi cu Bhagavat Gita – şi al misticilor creştini, admirator al lui Rene Guenon, membru încă din tinereţe al unui grup care îşi propunea explorarea limitelor conştiinţei umane, adept în ultimii cincisprezece ani de viaţă al căii spirituale cunoscute sub numele de A Patra Cale, Daumal nu a realizat, prin Muntele analog, o simplă operă de imaginaţie, ci a vorbit despre propria experienţă interioară, condusă de o nevoie de evoluţie în numele căreia a sacrificat totul.

Muntele analog, prima carte a lui Rene Daumal, tradusă în limba română de Marius Cristian Ene și prefațată de Basarab Nicolescu reprezintă, astfel, un eveniment editorial de maximă importanţă, publicul nostru putând lua, pentru prima dată contactul cu una dintre cele mai originale traiectorii spirituale din Europa secolului al XX-lea.