La baza acestei lucrări a lui Constantin Bălăceanu-Stolnici stau atât cursul despre kabbala predat de el la Universitatea Ecologică din Bucureşti, cât şi o carte anterioară – Introducere în studiul kabbalei iudaice şi creştine –, apărută în 1996.

Noutatea lucrării publicate în 2004 de Editura Vremea XXI constă în încadrarea kabbalei în mişcarea gnostică. Într-adevăr, autorul delimitează trei piloni ai kabbalei:

– gândirea gnostică, de unde caracterul său teologic şi filosofic, dar şi iniţiatic;

– misticismul, care îi conferă sacralitatea şi promovează contacte iraţional intuitive cu transcendentul;

– magia, care permite realizarea unor acţiuni supranaturale.

Rolul fiecăruia dintre aceşti trei piloni este analizat în cadrul unei prezentări istorice cronologice, cititorul putând să descopere cum a evoluat esoterismul iudaic din epoca profeţilor până la Moise din Leon şi Isaac Luria şi, apoi, până în zilele noastre.

Aşadar, li se acordă o deosebită atenţie lui Moise din Leon, rabin spaniol din secolul al XIII-lea, presupusul autor al „Sefer Ha Zorah“, o exegeză mistică a Pentateuhului, şi lui Isaac Luria, rabin din secolul al XVI-lea, întemeietorul şcolii kabalistice Safed.

Kabbala practică este analizată, la rândul său, în trei capitole, în care putem afla amănunte despre modul în care kabbaliştii vedeau lumea angelică (în frunte cu Superarhanghelul sau Superîngerul Metatron), dar şi pe cea demonică (locuită, de exemplu, de superdemonul Lilith), despre aritmosofie sau calculul metafizic, despre Tetragramul Divin, drumul fulgerului şi drumul şarpelui, ritualurile de exorcizare şi realizarea unor golemi – toate acestea tratate ştiinţific, prin raportarea la izvoarele scrise de care dispunem, fără a se căuta spectaculosul, aşa cum se întâmplă în diferitele producţii literare sau cinematografice care au la bază aceste subiecte.

La finalul lecturii cărții lui Bălăceanu-Stolnici, intenţia afirmată de autor în Cuvântul înainte este deplin împlinită:„Sper că această carte va risipi multe păreri greşite despre kabbala şi va permite înţelegerea profunzimii sale spirituale“.