Stephen Arroyo este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi astrologi contemporani, cărţile sale fiind traduse în peste 20 de limbi.

Pentru a înţelege astrologia, el nu s-a limitat la lectura studiilor fundamentale din acest domeniu, ci a căutat să exploreze atât cosmosul mare, cât şi cosmosul mic (fiinţa umană) pe multe alte căi. Astfel, Arroyo obţinut o diplomă universitară în psihologie, iar influenţa psihanalizei lui Jung este evidentă în lucrările sale. Apoi a studiat religiile orientale şi scrierile celor mai importanţi maeştri spirituali, a practicat yoga, s-a preocupat de teoria câmpurilor energetice şi a început un demers de analiză profundă a viselor, cu simbolurile prezente în ele.

Ca urmare a acestui demers întins pe câteva decenii, Stephen Arroyo a reuşit să dezvolte şi să lămurească diferite aspecte ale astrologiei clasice, construindu-şi un sistem original de interpretare, care nu neagă însă postulatele fundamentale ale acestei discipline.

Astfel, astrologul american îndepărtează fatalismul şi negativismul atotprezente în numeroase lucrări astrologice şi pune mare preţ pe liberul arbitru, arătând cum influenţele astrale îşi fac simţită prezenţa la nivel profund, subconştient, imprimând tipare de gândire şi de comportament, dar şi cum putem lucra pentru a face aceste influenţe să lucreze în propriul nostru folos.

Cartea „Karma, astrologia şi transformarea personală“, apărută în 2007, la Editura Deceneu poartă subtitlul „dimensiunile tainice ale temei natale“. Cele două volume ale lucrării lui Stephen Arroyo sunt împărţite în 12 capitole, fiecare dintre acestea având drept titlu numele uneia din cele 12 zodii.

Ideea fundamentală fiind cea de transformare personală prin cunoaşterea şi utilizarea influenţelor astrale, în special a celor studiate de astrologia karmică, subcapitolele au titluri precum „Cheile către transformare“ sau „aspectele transformării“, în cadrul lor fiind analizate, în special, influenţele exercitate de planetele „grele“: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi Pluton.

Excelente sunt, de exemplu, paginile în care Arroyo vorbeşte despre tranzitul lui Saturn prin cele 12 case zodiacale şi despre impactul acestuia asupra dezvoltării fiinţei umane, dar şi cele referitoare la aspectele făcute de plantele transpersonale (Uranus, Neptun, Pluton) cu planetele personale ale fiecărui individ.

Adresată în primul rând celor care deja deţin cunoştinţele de bază în domeniul astrologiei, lucrarea lui Stephen Arroyo sparge multe clişee şi lămureşte numeroase aspecte – până nu demult considerate obscure – ale astrologiei karmice.