Avand in vedere modificarile legislative aduse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), numit in continuare GDPR declar ca sunt de acord si am luat la cunoastinta de continutul Notei de Informare (nr.2192/25.06.2018) , astfel:

Sunt de accord cu prelucrarea de catre ClubMistic.ro a datelor mele cu caracter personal si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter special prelucrate in conditiile Art.9 alin.(2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de bunuri si servicii,cu respectarea legislatiei specifice in vigoare,inclusiv a legislatiei privind arhivarea , in conformitate cu Politicile interne ale ClubMistic.ro si cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor.

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de ClubMistic.ro pentru scopuri statistice,respectiv de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama, sa fiu contactat si sa primesc informatii relevante de la ClubMistic.ro sau de la persoane imputernicite expres de ClubMistic.ro in acest sens, in vederea imbunatatirii serviciilor pe care acesta din urma mi le ofera.

-Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de ClubMistic.ro pentru scopuri administrative, respectiv transmitere de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ ,in vederea imbunatatirii serviciilor pe care ClubMistic.ro mi le ofera.

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrari automate,inclusive profilare privind comportamentul meu in calitate de client ClubMistic.ro pentru a primi oferte personalizate,in vederea imbunatatirii serviciilor pe care ClubMistic.ro mi le ofera, cu respectarea masurilor de protectie prevazute in Art.22 alin.(3) GDPR.

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie transferate in afara Spatiului Economic European catre parteneri ClubMistic.ro ,in vederea realizarii scopurilor prevazute in nota de informare si am luat la cunostinta de riscurile potentiale ce ar putea insoti un asemenea transfer,in conformitate cu conditiile Art.49 GDPR. Am inteles ca datele mele cu caracter personal sunt absolut necesare pentru obtinerea bunurilor si serviciilor din partea ClubMistic.ro si ca refuzul de a le furniza poate bloca procesul de ofertare adaptat cerintelor si nevoilor mele. Am inteles ca am dreptul, potrivit Art.7 alin.(3) GDPR, sa imi retrag consimtamantul privind fiecare dintre aspectele de mai sus, oricand, prin modalitatile indicate in nota de informare,si ca retragerea consimtamantului nu va afecta prelucrarile de date desfasurate in mod legitim pana la exrcitarea acestui drept.

CATEGORII DE DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE DE CATRE SC LUKA AGRO CERES SRL: Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Date de identificare online cum sunt adresele IP ale celor care acceseaza resursele online ale companiei, locatiile GPS, nume de utilizator in diverse aplicatii sau date care pot fii obtinute prin cookie-urile din browser.

SCOPUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL: ClubMistic.ro colecteaza si prelucreaza datele dumneavoatra personale in urmatoarele scopuri:Incheierea, executarea si incetarea contractului dvs. si a actelor aditionale la acesta, Indeplinirea altor obligatii legale, Raportari interne, Solutionarea potentialelor litigii, diferite instantelor (de drept comun sau arbitrale,din tara sau strainatate), Solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, Comunicari sau raportari catre autoritatile, institutile sau agentiile de stat sau guvernamentale, Marketing pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de newslettere, stiri, promotii, produse noi) – exclusiv pe baza consimtamantului dvs, Recuperarea creantelor.

PRELUCRAREA SI COLECTAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ARE CA SI TEMEI

Incheierea si executarea contractului cu societatea noastra (datele sunt colectate si prelucrate inclusiv in faza precontractuala), O obligatie legala a ClubMistic.ro

CATEGORIILE DE DESTINATARI CATRE CARE SE POT DIVULGA DATELE PERSONALE COLECTATE:

Autoritatile statului ca urmare a unei obligatii legale a ClubMistic.ro, Institutii , agentii de stat , guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru, Angajati ai ClubMistic.ro, in vederea derularii relatiei stabilite prin contract, Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, contabili , birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluator.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE INTR-O TARA MEMBRA UE/SEE, SAU INTR-O TARA TERTA, DIN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN:

In general, ClubMistic.ro nu va transfera datele dvs.cu caracter personal catre alte companii din afara tarii. Cu toate acestea,doar daca va fii absolut necesar in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus, ClubMistic.ro ar putea sa transfere datele dvs. personale catre alte companii din afara, aflate in interiorul Uniunii Europene si/sau a Spatiului Economic European.